Blogberichten

BELOON NEGATIEF GEDRAG

Een oude man werd elke dag gepest door kwajongens uit de buurt. Op een dag had de man er genoeg van en verzon een list. Hij beloofde hen een euro als ze hem de volgende dag weer zouden pesten. De kinderen kwamen, scholden hem uit, incasseerden hun euro en vertrokken weer. De dag daarna verminderde de man het bedrag tot vijftig cent. En weer scholden de kinderen erop los. Toen de man hen de derde dag een kwartje in het vooruitzicht stelde, reageerden ze verontwaardigd. Voor zo weinig geld begonnen ze er niet aan. Vanaf dat moment werd de oude man niet meer gepest (Alfie Kohn).

Wat is de moraal van dit verhaal?

Als je kinderen beloont voor gewenst gedrag of klusjes of (school)taken, en je bouwt deze beloning weer af, dan verliezen zij hun interesse in de activiteit of taak – hoe leuk deze ook is.

kompasMet belonen en complimenteren ondermijn je de ontwikkeling van je kind doordat je het leert zich te richten op het oordeel van anderen in plaats van te leren vertrouwen op zijn eigen kompas. Beter werkt het om je kind bewust te maken van de ‘werkelijke’ gevolgen van zijn gedrag: “doordat je zo goed hebt geholpen zijn we eerder klaar en is er meer tijd over om leuke dingen te doen”.

Het kost meer tijd, en vraagt van jou opmerkzaamheid en actieve aandacht. Daar staat tegenover dat het veel minder eenrichtingsverkeer oplevert en meer zelfstandigheid, autonomie en een goede gewetensontwikkeling. Dan laat je je kind met een gerust hart de volwassen wijde wereld in stappen.

In bijgaand filmpje legt Alfie Kohn zijn visie op straffen en belonen uit aan ouders en leerkrachten.

Sociale media delen:

Comments are closed.