Marte Meo


Marte Meo betekent ‘op eigen kracht’. De voorloper van Marte Meo is de Orion Hometraining die tussen 1978 en 1987 door Maria Aarts en Harry Biemans werd ontwikkeld. Uit de Orion Hometraining ontstonden later  de Video-Home-Training (voor het onderwijs verder ontwikkeld tot SVIB) en de methode Marte Meo.

Maria Aarts werkte indertijd met autistische kinderen en dat ging wonderbaarlijk goed. Een van de moeders vroeg Maria om haar dat ook te leren. Maria heeft haar geleerd hoe ze de ontwikkeling van haar kind kon ondersteunen in het alledaagse leven. Dit was de start van de methode Marte Meo, die nu internationaal steeds meer toepassingen heeft gekregen in allerlei opvoeding-, zorg en onderwijssituaties. Marte Meo beeldbegeleiding wordt inmiddels in meer dan 30 landen wereldwijd succesvol ingezet (zie www.martemeo.com).

De basis van Marte Meo is eenvoudig: we geven ouders/begeleiders ondersteuning in het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen. In onderwijssituaties gaat het bijvoorbeeld om het echt contact maken met een groep, sfeer maken, orde houden, relaties aangaan en afstemmen. Allemaal zaken die voorwaardelijk zijn voor ontwikkeling. Er wordt weinig vaktaal gebruikt.

Marte Meo is een ontwikkelingsgerichte  en praktische methode, en daarom niet geschikt voor begeleiding bij de verwerking van traumatische ervaringen.

Maria Aarts zelf aan het woord zien en horen? Klik hier.