Samenwerking

Vaak bereik je samen meer dan alleen. Je inspireert elkaar, en bundelt je ervaring, expertise en netwerk. Ik heb er dan ook voor gekozen om mij aan te sluiten bij samenwerkingsverbanden in Groningen en Drenthe. Ook zoek ik actief de samenwerking met andere (kleine) ondernemingen waarin ik vertrouwen heb.

Paletzorg

Ecce! is aangesloten bij Paletzorg. Paletzorg is een samenwerkingsverband van zelfstandig ondernemende zorgverleners in Noord-Nederland. We verlenen persoonlijke zorg, begeleiding, hulp en coaching aan kinderen, pubers en volwassenen die door fysieke, psychische en/of psychiatrische problematiek problemen ondervinden in hun ontwikkeling.

 

MINDCARE Assen

Ecce! is aangesloten bij MINDCARE Assen. Bij MINDCARE werken zelfstandig therapeuten met verschillende specialismen samen. MINDCARE helpt voorkomen dat zelfstandige therapeuten eilandjes van zorg worden, en maakt dat professionals elkaar versterken en aanscherpen.

MINDCARE heeft contracten voor jeugdhulp met de gemeenten Assen, Aa en Hunze, Midden-Drenthe, Noordenveld en Tynaarlo. Dit betekent dat mijn pedagogische begeleiding door deze gemeenten wordt vergoed.

 

Leren & Leven

Ecce! werkt met stichting Leren & Leven samen voor het programma Positive Action. Positive Action biedt een klimaatprogramma én een ondersteunend lesprogramma in een doorgaande leerlijn van kinderopvang, primair onderwijs en speciaal onderwijs tot en met het MBO. Positive Action leidt aantoonbaar tot een leeromgeving waarin kinderen meer zichzelf durven en kunnen zijn, de ruimte krijgen om te kijken naar hun talenten én hun uitdagingen en leren samenwerken en samenleven met anderen.

Down2school

Ecce! werkt samen met Mirte de Meijer – Gerrits, specialist in de begeleiding van kinderen met Downsyndroom in het regulier onderwijs.

In Between Onderwijs

Ecce! werkt samen met Mirjam van der Woude – Buter. Zij biedt Interim Interne Begeleiding; Ondersteuning en begeleiding van Intern Begeleiders; Ambulante Begeleiding; Training en coaching van leerkrachten en intern begeleiders.