Verwijzers

 

 

 

 

 

 

Informatie voor verwijzers (zoals CJG, sociaal team, huisarts)

In de nieuwe jeugdwet, ingegaan op 1 januari 2015, staat het begrip Eigen Kracht centraal. 

Het versterken van Eigen Kracht bij opgroeien en opvoeden is precies waar Ecce! op focust. Met de beeldbegeleidingsmethode Marte Meo wordt zowel de eigen kracht van opvoeders als die van het kind versterkt.

Bij Eigen Kracht hoort ook dat professionele hulp niet langer duurt dan nodig. Dat komt goed uit, want de ervaring leert dat enkele sessies van Ecce! meestal voldoende zijn om weer op eigen kracht verder te kunnen. Daardoor blijven de kosten en tijdsinvestering bovendien beperkt. Uiteindelijk levert de coaching vaak zelfs extra tijd op, omdat zich minder momenten van strijd zullen voordoen. Of momenten van andere vormen van energieverlies. Ecce! voorkomt burnout en (verergering van) problemen.

Ouders kunnen snel bij Ecce! terecht, zonder langdurige verplichtingen aan te hoeven gaan. Een beschikking of diagnose is niet nodig.

Informatie over de kosten vindt u hier.

Informatie voor onderwijsdirecties en -besturen

Voor leerlingen worden vakoverstijgende vaardigheden steeds belangrijker om deel te kunnen nemen aan de complexe maatschappij. Scholen kunnen zich hiermee onderscheiden. De noodzaak daarvan neemt als gevolg van afnemende leerlingaantallen alleen maar toe.

Ecce! richt zich niet op de onderwijsinhoud. Wel op hoe leerkrachten een positief leerklimaat en de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen kunnen stimuleren. Ofwel, die ook zo belangrijke vakoverstijgende vaardigheden. Zoals samenwerken of zelfstandig werken. Met de beeldbegeleidingsmethode Marte Meo wordt zowel de eigen kracht van leerkracht als die van leerlingen versterkt.

Lees meer...

Ecce! houdt rekening met volle agenda’s en komt dan ook naar leerkrachten toe. De ervaring leert dat enkele sessies meestal voldoende zijn om weer zelf verder te kunnen. Dit betekent dat kosten en tijdsinvestering beperkt blijven. Uiteindelijk levert de coaching vaak zelfs extra tijd op, omdat zich minder momenten van strijd zullen voordoen. Of momenten van andere vormen van energieverlies. Marte Meo coaching door Ecce! voorkomt burnout en (verergering van) problemen!

Scholen kunnen snel bij Ecce! terecht, zonder langdurige verplichtingen aan te hoeven gaan. Marte Meo-coaching kan bij individuele leerkrachten worden ingezet maar ook bouw- of schoolbreed.

Informatie over de kosten vindt u hier.