Hoe

De opbouw van een Marte Meo-coachingstraject is als volgt:

De eerste keer maak ik 3 korte films (5 tot maximaal 10 minuten per film). 2 films in situaties met een ‘moeten’-karakter en 1 film tijdens een vrij spelmoment.

In een thuissituatie hebben bijvoorbeeld aan tafel eten of het opruimen van speelgoed een ‘moeten’-karakter. In een schoolsituatie geldt dat bijvoorbeeld voor het kringgesprek of een instructiemoment.

Met jouw begeleidingsvraag in mijn achterhoofd kijk ik de beelden terug: “wat doe je al als het gaat om wat nodig is? En waar liggen nieuwe kansen?”. Ik hoef geen probleemsituaties aan te treffen. Ik kijk vooral naar je natuurlijke vaardigheden.

Met een selectie van videoclips waarin jouw natuurlijke vaardigheden het meest zichtbaar zijn kom ik een volgende keer terug voor een review. De feedback op de videobeelden is dan ook positief van aard. Belangrijke elementen zijn de bewustwording van wat wél goed gaat, waarom dat goed is voor de ontwikkeling van je kind(eren) en wat je nog meer zou kunnen doen. Ik laat op de clips precies zien wat ik bedoel.

Hersenonderzoeker Gerald Hüther legt in een interview met Marte Meo-grondlegster Maria Aarts (2014) uit: “elk mens weet diep van binnen dat hij competent is. Zo heeft hij op eigen kracht leren lopen en praten. Door bepaalde ervaringen kan dit gevoel van competentie naar de achtergrond zijn verdwenen maar het is er nog wel. Met Marte Meo ontvouwt deze krachtbron zich weer. Mooie beelden van wat men van nature goed doet geven een goed gevoel; door er vervolgens ook nog woorden aan te geven wordt de ervaring zowel emotioneel als cognitief verankerd”

We sluiten af met een werkpunt. Daarmee ga je oefenen in overzichtelijke situaties. Dan gaat het oefenen gemakkelijker. Ik kom weer filmen en in de volgende review focussen we helemaal op dat werkpunt. Ik laat je zien hoe en waar je dat werkpunt toepast en wat het belang en effect daarvan is. Zo nodig geef ik je een nieuw werkpunt mee. Daarna kan deze cyclus zich nog een of meer keren herhalen.

De tijdsinvestering is gering. Opnames duren maximaal 10 minuten en de reviews maximaal een half uur (de eerste keer: 3 kwartier). De begeleiding doet dan ook maar beperkt beroep op je tijd.

Voor een video-impressie van een door Ecce! uitgevoerd coachingstraject: klik hieronder eerst op film 1 en dan op film 2.