Kosten

Marte Meo-coaching

Intake: gratis

Eerste consult (filmen plus review): € 120,= excl. reiskosten

Vervolgconsulten (filmen plus review), per consult: € 65,= excl. reiskosten

Reiskosten: € 0,19 p/km

De ervaring leert dat 3 tot 5 consulten meestal toereikend zijn.

‌ο Pakketprijs EIGEN KRACHT (intake, 3 consulten en telefonische follow up): € 250,= excl. reiskosten 
ο Pakketprijs EIGEN KRACHT plus (intake, 5 consulten en telefonische follow up): € 370,= excl. reiskosten 

Informatie voor ouders: vergoede zorg of zelf betalen

Vergoeding door gemeenten

Jeugdhulp wordt onder de volgende voorwaarde vergoed door de gemeente:

 • je beschikt over een beschikking van het CJG of sociaal team, of over een verwijzing van je huisarts. Er zijn dan twee financieringsvormen:
  • Zorg in natura (ZIN): de gemeente en de jeugdhulpaanbieder hebben een overeenkomst, en de financiering is geregeld.
  • Persoonsgebonden budget (PGB): ouders kopen zelf de noodzakelijk zorg in. De betreffende jeugdhulpaanbieder hoeft geen overeenkomst met de gemeente te hebben. Voor meer informatie over PGB’s, klik hier.


Ecce! heeft contracten voor jeugdhulp met alle Groningse gemeenten, en als onderaannemer van MINDCARE met de Drentse gemeenten Assen, Aa en Hunze, Midden-Drenthe, Noordenveld en Tynaarlo. Dit betekent dat deze gemeenten jeugd- en gezinshulp door Ecce! vergoeden.

De voordelen van zelf betalen

Steeds meer ouders kiezen ervoor om pedagogische ondersteuning zelf te betalen.

De voordelen:

 • het geeft je de vrijheid te beoordelen of ik als coach bij jullie pas;
 • er is geen verwijzing, beschikking of diagnose nodig;
 • Ecce! heeft geen wachtlijst, je kunt binnen een week terecht. Wanneer je wordt doorverwezen naar een gecontracteerde zorgaanbieder kan je te maken krijgen met hoog oplopende wachtlijsten. Je zoekt niet voor niks begeleiding of hulp. Als die te lang op zich laat wachten, kan je probleem of hulpvraag onnodig groter worden;
 • als je zelf betaalt worden geen gegevens gedeeld met de gemeente;
 • als je zelf betaalt kan je mogelijk aanspraak maken op je aanvullende verzekering (informeer bij je zorgverzekeraar); 
 • het is mogelijk om maatwerk te bieden voor wat betreft:
  • de duur van een sessie
  • het aantal sessies
  • de tijdstippen van de sessies. Afspraken kunnen zowel overdag als ’s avonds gemaakt worden.

Met andere woorden, de begeleiding zal helemaal op jou/jullie worden afgestemd.

Ecce! plus

Over activiteiten in het kader van Ecce! plus (zoals training of projectleiderschap) ga ik graag in gesprek, waarna ik een passende offerte zal aanbieden.