Blogberichten

HOE AFGESTEMD ZIJN WIJ?

blij kind

“Hoe afgestemd zijn wij?” Als ouders en leerkrachten op onze kinderen, en op elkaar?

Uit wetenschappelijk onderzoek door Dublin City University is gebleken dat ouders die gebruik hebben gemaakt van Marte Meo video-interactiebegeleiding:

  • een groter vertrouwen in hun ouderschapsvaardigheden ontwikkelden,
  • en hun vermogen hervonden om het kind ‘achter’ het gedragsprobleem of diagnose te zien, te begeleiden en stimuleren.

 

Tom, het jongetje op de foto, laat overtuigend zien wat daarvan het effect is.

Afstemmen is het sleutelwoord

Tom’s ouders hebben geleerd af te stemmen op Tom door hem ‘echt’ te zien. Wat nu als juf Monique aangeeft dat Tom op school nog wél contact- en/of gedragsproblemen vertoont? Aansluitend op het veranderingsproces dat thuis al in gang is gezet, ondersteun ik ook Monique in het verbeteren van het contact en de communicatie met Tom. Een goed op thuis afgestemde aanpak maakt dat Tom ruggensteun voelt in beide omgevingen. Een veilig gevoel, waardoor hij zich op sociaal emotioneel vlak optimaal kan ontwikkelen. Dan gaan rekenen en taal trouwens óók beter.

Afstemmen is het sleutelwoord: herstellen of het tot stand doen komen van goed afgestemd contact en positieve interacties tussen ouders en Tom. Maar ook tussen juf Monique en Tom, en tussen Tom’s ouders en juf Monique.

Dankzij deze afstemming op alle niveaus heeft Tom geleerd te vertrouwen op zichzelf, te verwoorden wat er in hem omgaat, te luisteren naar en… afstemmen op anderen.

Hij straalt weer van oor tot oor en heeft zijn ouders en juf met zijn lach ‘besmet’. Zij ervaren namelijk – terecht – dat zij die stralende lach bij Tom hebben ontlokt. Doen stralen doet stralen.

Wie wil dit onderzoeken en vaststellen? 🙂

Sociale media delen:

Comments are closed.