Curriculum Vitae

Werkervaring

Eigenaar van/ psycholoog bij Ecce! Coaching & Ontwikkeling  (heden).

Lid van Paletzorg Groningen, een samenwerkingsverband van zelfstandig ondernemende zorgverleners in Noord-Nederland (heden).

Therapeut bij MINDCARE Assen, centrum voor non-verbale therapie (heden).

De Groningse Uitdaging, PR-commissie (vrijwillig). De Groningse Uitdaging verbindt het lokale bedrijfsleven, stichtingen, verenigingen, overheid en scholen om de samenleving te versterken.

Positive Action – trainer (freelance) bij Stichting Leren & Leven. Positive Action: programma voor talentontwikkeling en een positief leer- en leefklimaat in en om kindcentrum of school (heden).

Projectleider C4Youth 2.0., een Academische Werkplaats waar onderzoek, onderwijs, praktijk en beleid samen werken aan kwalitatief  goede jeugdhulp voor de 23 Groningse gemeenten.

Coördinator Topaz Academie, scholingsinstituut van Noordelijk Expertise Centrum Specialistisch Onderwijs (NECSO).

Stagebegeleider/-adviseur, opleidingsinstituut NTI, HBO-studie psychologie.

Coördinator Netwerk Niet-aangeboren Hersenletsel (NAH) Groningen /Drenthe.

Vrijwillig hulpverlener Slachtofferhulp Amsterdam/Amstelland, opzet eigen spreekuur politiebureau Meer en Vaart.

Onderzoeker, Eysink Smeets & Etman, Den Haag. Onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van criminaliteitspreventie en veiligheid.

Diverse freelance en projectmatige activiteiten in onderwijs, zorg, welzijn en reïntegratie.

Opleidingen

Opleiding Marte Meo-therapeut/coach. Met Marte Meo worden de natuurlijke communicatieve vaardigheden van ouders, leerkrachten en kinderen zichtbaar en versterkt. 

Opleiding Counseling & Consultancy, Shmukler & Stern. Transactionele Analyse, Counseling en Coaching.

Sociale Psychologie, Vrije Universiteit Amsterdam (Cum Laude). 

Trainingen en cursussen

Basis- en Verdiepingstraining Beroepsethiek Jeugd- en Gezinsprofessionals

Cursus gezinsdiagnostiek, King Nascholing. Onderzoek vanuit verschillende invalshoeken naar de manier waarop kindproblematiek wordt beïnvloed door gezinscontext en vice versa

AIT studiedag “De wereld van het kind”. Integratie van alle opvoedmilieus voor de totale ontwikkeling

Werken met een meldcode Huiselijk Geweld & Kindermishandeling, AUGEO Academy

Leergang Participatie 2016-2017 van het ZonMw-programma Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd

AIT studiedag “Focus op hechting”. Het natuurlijk hechtingsproces en het herstel daarvan bij kinderen en hun (pleeg)ouders

Een nieuwe beweging in Autisme, Autisme Team Noord Nederland en Somatic Movement Institute

Motiveren en oplossingsgericht coachen, Edunova

Gedrag en gedragsproblemen bij kinderen met ASS, Steunpunt Autisme Noord

Kinderen in zicht (familieopstellingen met kinderen en jongeren binnen hun gezin), Systemische Beratungspraxis; Kinderpraktijk Lavell

Hechtingsproblematiek bij kinderen, Kinderpraktijk Lavell

Basisopleiding kindercoaching, Centrum Tea Adema

Kids’ Skills, onder leiding van Ben Furman, Ambelt Academie

(Recente) publicaties

ForYou Magazine, themanummer Moeder & Kind, voorjaar 2017. Géén TV-nanny-achtige toestanden; een artikel over mijn wijze van coachen van gezinnen met vragen rondom opgroeien en opvoeden.

L. van Eijk, E. de Tiège, P. Mutsaers, M. Nanninga, V. Verhage, H. Grietens, M. Reijneveld (2016). Werken in een winkel die verbouwd wordt; C4youth 2.0 helpt bij samen leren en verbeteren. Kind en Adolescent Praktijk, 3, 37-40

Registratie en lidmaatschap

Registratie in Stichting Kwaliteitsregister Jeugd  (nummer 110016646)

Lidmaatschap beroepsvereniging BPSW (nummer 620115)

Als lid van Paletzorg heeft Ecce! met goed gevolg de jaarlijkse Paletzorg-audit doorlopen (gebaseerd op HKZ (143:2010 nl) plus een aantal additionele kwaliteitsaspecten).

Over mij